Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE GROBYWOLBROM.PL

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Strony dostępnej pod adresem internetowym: www.grobywolbrom.pl Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony dostępnej pod adresem internetowym www.grobywolbrom.pl, jest firma Sebastian Szulak os. Wł. Łokietka 26/14 32-340 Wolbrom (adres do doręczeń: Sebastian Szulak ul. Fabryczna 48 32-340 Wolbrom); NIP: 537-227-48-02; REGON: 060649596, telefon kontaktowy: 667-336-807, adres poczty elektronicznej: biuro@uodab.pl– zwana dalej „Administratorem”.

Dane Osobowe Klientów (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Strony (zwanego dalej “Strona”) przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Strony.

Administrator zapewnia, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o Danych Osobowych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Strony, który jest dostępny na stronie internetowej.

Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Strony oraz powiązanych usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Użytkowników do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie i realizacja Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Strony.

 

W JAKIM CELU GROMADZIMY, POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

JAKI JEST ZAKRES I CEL ICH ZBIERANIA?

Dane osobowe Klientów Strony są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności strony: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia.

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Strony danych w następujących celach:

a) złożenia zamówienia na Stronie,

b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

c) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,

d) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

e) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

f) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam,

g) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

h) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

i) przeprowadzenia konkursu, zwłaszcza wyłonienia zwycięzców konkursu oraz przekazania nagród,

j) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje),

k) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

l) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Strony,

ł) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na Stronie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

b) imię i nazwisko,

c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

e) adres zamawiającego (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

f) numer telefonu,

g) numer rachunku bankowego,

h) dane osoby zmarłej (Imię Nazwiska data urodzenia i śmierci)

i) miejsce spoczynku zmarłego

Sprzedawca oświadcza, iż podanie Danych Osobowych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Strony. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na Stronie oraz w Regulaminie Strony.

W ramach Strony, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.

Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony.

Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

1. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności na stronie, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Usługę.

 

2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Stronę, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów oraz tworzeniu dla nich ofert i promocji za pomocą kampanii marketingowych. Do partnerów zaliczymy także firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach. Ocena produktów i procesu zakupowego stanowi dla nas istotny element ewaluacji doświadczenia zakupowego.

 

3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

 

4. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych następującym podmiotom:

Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. B. Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków -w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówioną Usługę

Opineo Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław

NEWSLETTER I INNE INFORMACJE HANDLOWE

Newsletter i inne informacje handlowe wysyłamy tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail.

Za pomocą Newslettera przekazujemy Klientom informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych na strony internetowej.

Klient w każdym czasie ma możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę elektroniczną. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej strony internetowej należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację można złożyć także np. pisząc na adres e-mail: biuro@uodab.pl.

 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 

POLITYKA COOKIES

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Strony Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

– „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,

– służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

– „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,

– „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników,

– „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.

Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Gemius Shop Monitor (administratorem cookies jest Gemius z siedzibą w Polsce)

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Stronę i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.

Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu.

Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Bing, Safari.

Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Strony mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

 

PROFILOWANIE

1. Pliki Cookies stosowane na stronie Strony umożliwiają poznawanie preferencji użytkowników, m. in. poprzez analizę tego, jakie produkty oglądają w Stronie lub jak często odwiedzają Stronę. Analiza takich zachowań, jak oglądanie konkretnych produktów na Stronie lub częstotliwość odwiedzania Strony, pozwala lepiej rozumieć oczekiwania Użytkowników, a tym samym lepiej dostosowywać się do ich zainteresowań i potrzeb.

2. Technologia plików Cookies umożliwia prezentowanie użytkownikom reklam i ofert dopasowanych do nich. Stosowanie systemów rekomendujących ma na celu profilowanie klienta w kontekście jego preferencji zakupowych.

3. Wiedza o aktywności użytkowników na Stronie i innych stronach z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.

4. Rezygnacja przez użytkownika z plików Cookies nie oznacza, że nie będzie on otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania ze strony Strony lub innych stron. W dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał reklamy. Nie będą one miały jednak związku z tym, jak do tej pory wyglądała jego aktywność.

 

REMARKETING (RETARGETING)

1. Dzięki plikom Cookies możliwe jest posługiwanie się technologią, która pozwala na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Stronę. Przekaz reklamowy wyświetla im się na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym na stronach należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami. Technologia ta umożliwia prezentowanie użytkownikom reklam, które potencjalnie są w stanie bardziej ich zainteresować oraz odpowiadać na ich potrzeby niż reklamy niemające związku z wcześniejszą aktywnością użytkowników.

 

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących na Stronie pliki Cookies:

Google AdWords

Google Analytics

Criteo

Quarticon

Facebook

SalesManago (Benhauer)

Biuro Podróży Reklamy

Opineo

Ceneo

Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w ich politykach prywatności.

 

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach;

Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

Zapewnienie dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;

Stosowanie certyfikatu SSL na stronach, na których podaje się Dane Osobowe;

Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osób korzystających z funkcjonalności Sklepu internetowego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres Administratora danych: Sebastian Szulak ul. Fabryczna 48 32-340 Wolbrom lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uodab.pl.

Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony, bądź ich poważnym ograniczeniem.

Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:

Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania Danych Osobowych, które są przetwarzane w imieniu Strony, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,

Administrator ma prawo do udostępniania Danych Osobowych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Strony.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na Stronie internetowej zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.

Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego Danych Osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Stronie.

Klienci, którzy zarejestrowali się na Stron mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych.

Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane na Stronie są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta na Stronie, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z wchodzącego w życie RODO („prawo do bycia zapomnianym”).

Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie Newsletter i informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Oferta Strony może w przyszłości ulegać aktualizacji lub modyfikacji, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3.Administrator każdorazowo umieści w ramach strony na Stronie informację o zmianach w Polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą, będzie pojawiać się nowa wersja Polityki z aktualną datą.

 

OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.